O projektu informace za zlato

Myšlenka projektu se zrodila v malé vesničce Račetice, kdy jsem jako občan a bývalý zastupitel měl zájem být informován o dění v obci a snažil jsem se i další občany učit jak s úřadem komunikovat, i prostřednictvím zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Obecní úřad na toto reagoval zavedením sazebníku za poskytování informací. Velmi mne znepokojila např. cena za černobílou kopii A4 v částce 5Kč. Při konzultaci situace a výše ceny s odborem ministestva vnitra jsme zjistili že přehled o cenách neexistuje a težko stanovit něco jako cenu obvyklou. Rovněž neexistoval přehled jaké obce sazebník mají a jaké ne. S přispěním Fondu Otakata Motejla a Nadace Karla Janečka v programu Aktivní občan jsme dostali šanci tuto aktivitu realizovat a zajistit data pro porovnání sazebníků napříč celou republikou. Aktuálně projekt mapuje nejen obce ale i další povinné subjekty dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.

Josef Ryšavý

Kontakt :