Obec Beňov

IČO: 636126

okres Přerov, Olomoucký kraj

www.benov.cz, oubenov@cbox.cz
Beňov 3, 75002 Přerov 2

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 512281,
  • Počet obyvatel 684 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 864.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Beňov - mapa území

Přehled poplatků Beňov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně20 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie35 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb4 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme