Obec Hajany

IČO: 637688

okres Brno-Venkov, Jihomoravský kraj

www.hajany.cz, zdenek.svanhal@seznam.cz
Hajany 2, 66443 Želešice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 582999,
  • Počet obyvatel 387 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 235.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Hajany - mapa území

Přehled poplatků Hajany

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme