Město Holice

IČO: 273571

okres Pardubice, Pardubický kraj

www.mestoholice.cz, posta@holice.ipodatelna.cz
Holubova 1, 53414 Holice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 574988,
  • Počet obyvatel 6498 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1965.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Holice - mapa území

Přehled poplatků Holice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie20 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme