Obec Horoměřice

IČO: 241229

okres Praha-Západ, Středočeský kraj

www.horomerice.cz, podatelna@horomerice.cz
Velvarská 100, 25262 Horoměřice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539236,
  • Počet obyvatel 3688 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 804.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Horoměřice - mapa území

Přehled poplatků Horoměřice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme