Obec Bílčice

IČO: 295868

okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

www.bilcice.cz, obec@bilcice.cz
Bílčice 61, 79368 Dvorce u Bruntálu

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 597198,
  • Počet obyvatel 233 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2432.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bílčice - mapa území

Přehled poplatků Bílčice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme