Město Blatná

IČO: 250996

okres Strakonice, Jihočeský kraj

www.mesto-blatna.cz, mesto@mesto-blatna.cz
třída T. G. Masaryka 322, 38811 Blatná

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 550850,
  • Počet obyvatel 6724 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 4360.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Blatná - mapa území

Přehled poplatků Blatná

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)12 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme