Město Jičín

IČO: 271632

okres Jičín, Královéhradecký kraj

www.mujicin.cz, starosta@mujicin.cz
Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 572659,
  • Počet obyvatel 16282 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2495.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Jičín - mapa území

Přehled poplatků Jičín

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně25 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace130 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme