Městys Karlštejn

IČO: 233374

okres Beroun, Středočeský kraj

www.obeckarlstejn.cz, obec.karlstejn@telecom.cz
Karlštejn 185, 26718 Karlštejn

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 531316,
  • Počet obyvatel 799 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1208.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Karlštejn - mapa území

Přehled poplatků Karlštejn

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
technický nosič dat (CD)50 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme