Město Abertamy

IČO: 254398

okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

www.abertamy.eu, obecabertamy@volny.cz
Farní 2, 36235 Abertamy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 554979,
  • Počet obyvatel 1191 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 869.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Abertamy - mapa území

Přehled poplatků Abertamy

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace60 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 20 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme