Město Kašperské Hory

IČO: 255645

okres Klatovy, Plzeňský kraj

www.sumava.net, urad@kasphory.cz
Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 556432,
  • Počet obyvatel 1458 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 4412.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kašperské Hory - mapa území

Přehled poplatků Kašperské Hory

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme