Obec Kladníky

IČO: 636291

okres Přerov, Olomoucký kraj

www.kladniky.cz, ou@kladniky.cz
Kladníky 21, 75131 Lipník nad Bečvou

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 569283,
  • Počet obyvatel 165 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 346.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kladníky - mapa území

Přehled poplatků Kladníky

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 2 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme