Obec Kněžice

IČO: 15054250

okres Chrudim, Pardubický kraj

www.kneziceuronova.cz, ou-knezice@quick.cz
Kněžice 33, 53843 Třemošnice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 574007,
  • Počet obyvatel 150 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 459.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kněžice - mapa území

Přehled poplatků Kněžice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace260 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme