Obec Kňovice

IČO: 473821

okres Příbram, Středočeský kraj

www.obecknovice.cz, obecknovice@cbox.cz
Kňovice 6, 26401 Sedlčany

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 598461,
  • Počet obyvatel 339 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 872.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kňovice - mapa území

Přehled poplatků Kňovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3.5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4.5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme