Obec Kostelec

IČO: 286133

okres Jihlava, Kraj Vysočina

www.kostelec-u-Jihlavy.cz, ou-kostelec@volny.cz
Kostelec 87, 58861 Kostelec u Jihlavy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 587401,
  • Počet obyvatel 915 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 889.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kostelec - mapa území

Přehled poplatků Kostelec

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme