Město Kostelec nad Černými Lesy

IČO: 235474

okres Praha-Východ, Středočeský kraj

www.kostelecncl.cz, mesto@kostelecncl.cz
náměstí Smiřických 53, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 533416,
  • Počet obyvatel 3605 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1769.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kostelec nad Černými Lesy - mapa území

Přehled poplatků Kostelec nad Černými Lesy

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)50 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace190 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme