Obec Kunějovice

IČO: 573086

okres Plzeň-Sever, Plzeňský kraj

www.kunejovice.cz, kunejovice@volny.cz
Kunějovice 28, 33035 Líšťany

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 559121,
  • Počet obyvatel 152 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 440.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kunějovice - mapa území

Přehled poplatků Kunějovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme