Obec Kvilda

IČO: 250511

okres Prachatice, Jihočeský kraj

kvilda.sumava.net, ou.kvilda@tiscali.cz
Kvilda 17, 38493 Kvilda

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 550337,
  • Počet obyvatel 163 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 4517.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kvilda - mapa území

Přehled poplatků Kvilda

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme