Město Kyjov

IČO: 285030

okres Hodonín, Jihomoravský kraj

www.mestokyjov.cz, urad@mukyjov.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 586307,
  • Počet obyvatel 11448 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2988.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kyjov - mapa území

Přehled poplatků Kyjov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut30 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme