Město Bojkovice

IČO: 290807

okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

www.bojkovice.cz, mesto@bojkovice.cz
Sušilova 952, 68771 Bojkovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 592048,
  • Počet obyvatel 4464 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 4188 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bojkovice - mapa území

Přehled poplatků Bojkovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme