Obec Lety

IČO: 241393

okres Praha-Západ, Středočeský kraj

www.obeclety.cz, podatelna@obeclety.cz
Na návsi 160, 25229 Dobřichovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539406,
  • Počet obyvatel 1402 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 323.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Lety - mapa území

Přehled poplatků Lety

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb1 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme