Obec Libějice

IČO: 666998

okres Tábor, Jihočeský kraj

www.libejice.cz, obec.libejice@email.cz
Libějice 2, 39002 Tábor 2

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 563544,
  • Počet obyvatel 122 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 295.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Libějice - mapa území

Přehled poplatků Libějice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 30 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme