Obec Libeř

IČO: 241415

okres Praha-Západ, Středočeský kraj

www.liber.cz, podatelna@liber.cz
Libeř 35, 25241 Libeř

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539422,
  • Počet obyvatel 1308 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1362.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Libeř - mapa území

Přehled poplatků Libeř

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace240 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme