Obec Líšťany

IČO: 258067

okres Plzeň-Sever, Plzeňský kraj

www.listany.cz, ou@listany.cz
Líšťany 77, 33035 Líšťany

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 559172,
  • Počet obyvatel 719 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3675.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Líšťany - mapa území

Přehled poplatků Líšťany

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)60 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace250 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme