Obec Merboltice

IČO: 555959

okres Děčín, Ústecký kraj

www.merboltice.cz, oumerboltice@volny.cz
Merboltice 53, 40502 Děčín 2

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 545791,
  • Počet obyvatel 175 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 825.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Merboltice - mapa území

Přehled poplatků Merboltice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme