Město Milevsko

IČO: 249831

okres Písek, Jihočeský kraj

www.milevsko-mesto.cz, epodatelna@milevsko-mesto.cz
nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 549576,
  • Počet obyvatel 8710 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 4232.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Milevsko - mapa území

Přehled poplatků Milevsko

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5.5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně26 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme