Město Mirovice

IČO: 249858

okres Písek, Jihočeský kraj

www.mirovice-mesto.cz, podatelna@mirovice-mesto.cz
Masarykovo nám. 38, 39806 Mirovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 549592,
  • Počet obyvatel 1579 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2204.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Mirovice - mapa území

Přehled poplatků Mirovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace64.2 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme