Most

IČO: 266094

okres Most, Ústecký kraj

www.mesto-most.cz, posta@mesto-most.cz
Radniční 1/2, 43401 Most 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 567027,
  • Počet obyvatel 67332 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 8694.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Most - mapa území

Přehled poplatků Most

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie13 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně3 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme