Město Boží Dar

IČO: 479705

okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

www.bozi-dar.cz, podatelna.bd@seznam.cz
Boží Dar 1, 36262 Boží Dar

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 506486,
  • Počet obyvatel 211 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3791.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Boží Dar - mapa území

Přehled poplatků Boží Dar

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)250 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme