Město Náchod

IČO: 272868

okres Náchod, Královéhradecký kraj

www.mestonachod.cz, podatelna@mestonachod.cz
Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 573868,
  • Počet obyvatel 20417 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3334.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Náchod - mapa území

Přehled poplatků Náchod

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně20 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme