Obec Nechvalice

IČO: 242829

okres Příbram, Středočeský kraj

www.obecnechvalice.cz, obec.nechvalice@tiscali.cz
Nechvalice 62, 26401 Sedlčany

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 540846,
  • Počet obyvatel 647 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2460.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Nechvalice - mapa území

Přehled poplatků Nechvalice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme