Město Nová Včelnice

IČO: 247146

okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

www.vcelnice.eu, podatelna@meu.vcelnice.cz
Komenského 386, 37842 Nová Včelnice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 546801,
  • Počet obyvatel 2309 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1010.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Nová Včelnice - mapa území

Přehled poplatků Nová Včelnice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace130 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce65 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme