Obec Ohnišov

IČO: 275166

okres Rychnov Nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

www.ohnisov.cz, ohnisov@wo.cz
Ohnišov 172, 51784 Ohnišov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 576565,
  • Počet obyvatel 492 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1050.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Ohnišov - mapa území

Přehled poplatků Ohnišov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace240 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme