Město Oslavany

IČO: 282286

okres Brno-Venkov, Jihomoravský kraj

www.oslavany-mesto.cz, podatelna.oslavany@iol.cz
Nám. 13. prosince 2, 66412 Oslavany

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 583588,
  • Počet obyvatel 4639 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1868.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Oslavany - mapa území

Přehled poplatků Oslavany

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)50 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)50 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme