Město Broumov

IČO: 272523

okres Náchod, Královéhradecký kraj

www.broumov-mesto.cz, broumov@broumov-mesto.cz
třída Masarykova 239, 55014 Broumov 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 573922,
  • Počet obyvatel 7753 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2226.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Broumov - mapa území

Přehled poplatků Broumov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme