Obec Břest

IČO: 287105

okres Kroměříž, Zlínský kraj

www.obec-brest.cz, obec.brest@volny.cz
Břest 87, 76823 Břest

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 588385,
  • Počet obyvatel 901 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1082.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Břest - mapa území

Přehled poplatků Břest

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme