Obec Pustiměř

IČO: 292231

okres Vyškov, Jihomoravský kraj

www.pustimer.eu, oupustimer@infos.cz
Pustiměřské Prusy 79, 68321 Pustiměř

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 593508,
  • Počet obyvatel 1711 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1249.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Pustiměř - mapa území

Přehled poplatků Pustiměř

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace400 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme