Obec Raková

IČO: 519391

okres Rokycany, Plzeňský kraj

www.rakova.eu, obecrakova@seznam.cz
Raková 68, 33701 Rokycany 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 566942,
  • Počet obyvatel 237 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 543.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Raková - mapa území

Přehled poplatků Raková

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme