Obec Raková u Konice

IČO: 600067

okres Prostějov, Olomoucký kraj

www.rakova.cz, podatelna@rakova.cz
Raková u Konice 34, 79857 Laškov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 589951,
  • Počet obyvatel 205 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 420.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Raková u Konice - mapa území

Přehled poplatků Raková u Konice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 20 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme