Obec Rataje

IČO: 287679

okres Kroměříž, Zlínský kraj

www.rataje.cz, ou.rataje@quick.cz
Rataje 139, 76812 Rataje u Kroměříže

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 588938,
  • Počet obyvatel 1140 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1210.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Rataje - mapa území

Přehled poplatků Rataje

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)30 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)50 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme