Obec Rpety

IČO: 233765

okres Beroun, Středočeský kraj

www.rpety.cz, obec.rpety@quick.cz
Rpety 26, 26801 Hořovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 531715,
  • Počet obyvatel 479 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 592.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Rpety - mapa území

Přehled poplatků Rpety

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce50 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme