Obec Sokolnice

IČO: 282596

okres Brno-Venkov, Jihomoravský kraj

www.sokolnice.cz, obec@sokolnice.cz
Komenského 435, 66452 Sokolnice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 583898,
  • Počet obyvatel 2313 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1134.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Sokolnice - mapa území

Přehled poplatků Sokolnice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně12 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace340 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme