Obec Strašnov

IČO: 238678

okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

www.obecstrasnov.cz, oustrasnov@seznam.cz
Strašnov 36, 29431 Krnsko

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 536709,
  • Počet obyvatel 273 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 505.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Strašnov - mapa území

Přehled poplatků Strašnov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace80 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme