Obec Střemy

IČO: 237213

okres Mělník, Středočeský kraj

www.stremy.cz, ou@stremy.cz
Střemy 27, 27734 Nebužely

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 535214,
  • Počet obyvatel 434 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1171.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Střemy - mapa území

Přehled poplatků Střemy

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce50 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme