Obec Tlumačov

IČO: 253804

okres Domažlice, Plzeňský kraj

www.obectlumacov.cz, podatelna@obectlumacov.cz
Tlumačov 107, 34401 Domažlice 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 554341,
  • Počet obyvatel 422 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1187 (k 31.12.2014)

Katastr obce Tlumačov - mapa území

Přehled poplatků Tlumačov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace40 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme