Město Třinec

IČO: 297313

okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

www.trinecko.cz, epodatelna@trinecko.cz
Jablunkovská 160, 73961 Třinec 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 598810,
  • Počet obyvatel 36077 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 8536.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Třinec - mapa území

Přehled poplatků Třinec

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie13 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně4 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)8 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace124 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme