Město Týnec nad Sázavou

IČO: 232904

okres Benešov, Středočeský kraj

www.mestotynec.cz, http://www.mestotynec.cz
K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 530841,
  • Počet obyvatel 5611 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2574.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Týnec nad Sázavou - mapa území

Přehled poplatků Týnec nad Sázavou

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně25 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)50 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)50 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme