Obec Velká Hleďsebe

IČO: 572756

okres Cheb, Karlovarský kraj

www.velkahledsebe.cz, podatelna@obecvh.cz
Plzeňská 32, 35301 Mariánské Lázně 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539279,
  • Počet obyvatel 2222 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 455.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Velká Hleďsebe - mapa území

Přehled poplatků Velká Hleďsebe

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně25 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce75 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme