Obec Čechy pod Kosířem

IČO: 288128

okres Prostějov, Olomoucký kraj

www.cechypk.cz, ou@cechypk.cz
náměstí Svobody 289, 79858 Čechy pod Kosířem

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 589381,
  • Počet obyvatel 1070 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 918.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Čechy pod Kosířem - mapa území

Přehled poplatků Čechy pod Kosířem

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně5 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)12 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut75 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme