Obec Zlobice

IČO: 287954

okres Kroměříž, Zlínský kraj

zlobice-bojanovice.cz, ou@zlobice-bojanovice.cz
Zlobice 77, 76831 Zlobice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 589217,
  • Počet obyvatel 633 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 663.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Zlobice - mapa území

Přehled poplatků Zlobice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme